Pri ktorých povolaniach je nevyhnutné úrazové poistenie

0 457

Úrazové poistenie sa odporúča uzavrieť najmä malým deťom, ale aj mladým, aktívnym a športovo založeným ľuďom, ktorým hrozí častejšie riziko vzniku úrazu. Tento typ poistenia dokáže znížiť náklady potrebné na liečbu po úrazoch, ale aj nedostatok financií počas dlhodobej práceneschopnosti. Ak máte aj vy rizikové povolanie, pri ktorom vám hrozia úrazy alebo vznik chorôb z povolania, určite si uzavrite úrazové poistenie.

Základné informácie o úrazovom poistení

Úrazové poistenie je jedno z najdôležitejších poistení, ktoré si môžete uzavrieť od veku 3 mesiacov až po 74. rok života, pretože aspoň čiastočne môže pokryť finančné škody vzniknuté v dôsledku úrazu, ktorý môže značne ovplyvniť váš doterajší život a fungovanie celej domácnosti po finančnej stránke.

Najčastejším spôsobom, ako toto poistenie uzavrieť, je formou poistenia jednotlivca, formou rodinného poistenia, ktoré zahŕňa všetkých členov domácnosti, alebo formou skupinového poistenia, napríklad v prípade zamestnancov jednej firmy.

Cena poistenia závisí od jednotlivých zložiek, ktoré zahŕňa, teda aj od poistných rizík, pred ktorými vás má „chrániť“. Zložky poistenia si môžete nakombinovať podľa vlastných preferencií a vyberať môžete z nasledujúcich:

 • poistenie v prípade smrti v dôsledku úrazu,
 • poistenie v prípade trvalých následkov po úraze,
 • poistenie času nevyhnutného na liečbu po úraze,
 • odškodné za pobyt v nemocnici po úraze,
 • poistenie nákladov súvisiacich s úrazom.

Pri ktorých profesiách sa vám oplatí úrazové poistenie?

Možno si myslíte, že práve pri vašej profesii vám žiadne riziko úrazu nehrozí, pokiaľ iba sedíte za počítačom celých 8 hodín pracovného času. Nikdy však neviete, kedy aj pri takejto práci môže nejakou náhodou k úrazu predsa len dôjsť. Samozrejme, sú profesie, ktoré sú oveľa rizikovejšie ako iné, a pri tých sa bez poistenia určite nezaobídete.

Zo štatistík poisťovní na Slovensku – spomeňme niektoré z nich: Allianz – Slovenská poisťovňa, ERGO Poisťovňa, UNIQA, UNION, Komunálna poisťovňa a ďalšie – vyplýva, že najčastejšie dochádza k úrazom na pracovisku pri výkone manuálnej práce.

Dochádza prevažne k úrazom horných končatín, ako je strata prstov, ich pomliaždenie alebo vznik zlomenín. Napríklad u piliarov hrozí zavalenie stromom či otras mozgu, profesionálnym vodičom zasa hrozia dopravné nehody s menej závažnými až fatálnymi následkami, ľuďom pracujúcim vo výškach hrozí smrť v dôsledku pádu.

Rovnako aj mnohé ďalšie rizikové povolania si vyžadujú poistenie ako napríklad záchranári, hasiči, policajti alebo osoby pracujúce pre vysokohorskú službu. V rámci hlásení škôd na pracovisku patria k častým aj úrazy pri manipulácii s vysokozdvižným vozíkom.

Výhodným pripoistením k úrazovému je aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje náklady vzniknuté poškodením stavebného materiálu, rozbitím dverí či okien, ale aj poškodením počítača, zariadením kuchynky vo firme či iným znehodnotením vybavenia kancelárie alebo firmy. Pokiaľ teda nemáte zabezpečené úrazové poistenie priamo od zamestnávateľa, určite si ho vybavte individuálne.

Úrazové poistenie ako bežná súčasť vašej práce

V súčasnosti je úrazové poistenie už povinnosťou pre každého zamestnávateľa, pretože ho chráni pred ekonomickou záťažou v prípade zodpovednosti za vaše úmrtie či poškodenie zdravia pri výkone práce, alebo v prípade trvalých následkov po úrazoch vzniknutých na pracovisku.

Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva zo Zákonníka práce a vzniká dňom, keď začal zamestnávať minimálne jednu osobu. Pre zamestnávateľov je preto výhodné najmä skupinové úrazové poistenie, ktoré je možné vybaviť si s dostatočne veľkou zľavou vďaka ušetreniu administratívnych úkonov poisťovne.

 • Z úrazového poistenia, ktoré má uzavreté váš zamestnávateľ, poskytuje Sociálna poisťovňa na základe Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nasledujúce finančné dávky:
 • Úrazový príplatok – poskytovaný zamestnancovi, ktorý bol z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania uznaný za dočasne práceneschopného;
 • Úrazovú rentu – pre zamestnanca, ktorý má z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať svoju prácu;
 • Jednorazové vyrovnanie – pre zamestnanca, ktorý má z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania 10 – 40-percentný pokles schopnosti vykonávať svoju prácu;
 • Pozostalostnú úrazovú rentu – nárok na ňu má osoba, voči ktorej mala usmrtená osoba v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania vyživovaciu povinnosť určenú súdom;
 • Jednorazové odškodnenie – nárok naň má manžel, manželka alebo nezaopatrené dieťa osoby, ktorá umrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania;
 • Pracovnú rehabilitáciu a rehabilitačné – poskytovaná je na základe posudku lekára poškodenému, ktorý má v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zníženú pracovnú schopnosť, ale je predpokladaný jeho návrat do pracovného procesu;
 • Rekvalifikáciu a rekvalifikačné – poskytovaná je na základe posudku lekára poškodenému, ktorý má v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zníženú pracovnú schopnosť, za predpokladu návratu do pracovného procesu v inej vhodnej oblasti, na ktorú potrebuje rekvalifikáciu, teda zmenu doterajšej kvalifikácie;
 • Náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia – nárok má každý zamestnanec, ktorý má z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania sťažené spoločenské uplatnenie;
 • Náhradu nákladov súvisiacich s liečbou – poskytnutá je zamestnancovi, ktorý vynaložil na svoju liečbu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania náklady spojené s liečbou podľa odporúčaní lekára;
 • Náhradu nákladov súvisiacich s pohrebom – poskytnutá je osobe, ktorá uhradila náklady na pohreb pre osobu usmrtenú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.